Budowa Kopca imienia marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. (1935 r.)