Inspekcja budowy kopca na Sowińcu, widoczni m.in. premier Walery Sławek (3. z prawej), minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski (2. z prawej), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Marian Krzemieński (na lewo od W. Sławka).