Weterani powstania 1863 roku podczas pracy przy sypaniu kopca na Sowińcu.