Obraz olejny z 1606 roku znajdujący się w Zamku Królewskim na Wawelu. 

Żródło kopii cyfrowej; Wikipedia.