Portret Emilii  Plater wydany w Lipsku w latach 1831-1840 przez B. Ponicke & Sohn.