Cecylia Niewiadomska "Bez przewodnika" (strona tytułowa)