Cecylia Niewiadomska "Dotrzymuj słowa. Koledzy. Samolub"  (strona tytułowa)