Cecylia Niewiadomska "Dzieje Polski w obrazkach, legendach, podaniach"  (strona tytułowa)