Cecylia Niewiadomska "Gramatyka elementarna: podług wskazówek i planu Jana Korneckiego" (strona tytułowa)