Cecylia Niewiadomska "Kobieta w Polsce"  (strona tytułowa)