Cecylia Niewiadomska "Królowa Jadwiga"  (strona tytułowa)