Cecylia Niewiadomska "Legendy, podania i obrazki historyczne"  (strona tytułowa)