Cecylia Niewiadomska "Odrodzona. Powieść dla młodzieży"  (strona tytułowa)