Cecylia Niewiadomska "Stracona: powieść" (strona tytułowa)