Litografia z 1645 roku z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.  Opublikowana w pracy Teresy Amółowicz-kioseckiej i Anny Dobrzyckiej "Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230-1830", wydanej przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.