Reprodukcja akwareli Juliusza Kossaka. Karta z albumu: "Karty pamiątkowe z podróży cesarza Franciszka Józefa I. po Galicyi, wrzesień 1880", wydana  we Lwowie w 1881 roku. Autorem fotografii był Edward Trzemeski.