Członkowie Chóru Dana na tle wieżowców w Nowym Jorku. Widoczni od lewej: Tadeusz Bogdanowicz, Władysław Daniłowski-Dan, Tadeusz Jasłowski, Adam Wysocki, Mieczysław Fogg.