Członkowie zespołu na leningradzkiej ulicy przed afiszem reklamującym występy Chóru Dana. Widoczni od lewej: Mieczysław Fogg, Wincenty Nowakowski, Bronisława Nobisówna-Daniłowska, Władysław Daniłowski-Dan, Irena Fogg, Adam Wysocki, Tadeusz Bogdanowicz (z prawej).