Drzeworyt opublikowany w  książce "Theatrum Europaeum", wydanej we Frankfurcie nad Menem w 1639 roku, s. 558.