Strona z księgi wydanej z datą 1 XII 1521 roku w Krakowie przez Josta Ludwika Decjusza i  wydrukowanej przez Hieronima Wietora.  Dzieło zawiera ilustracje drzeworytowe i  portrety królów i książąt polskich. Tekst kroniki poprzedza dedykacja J. Decjusza dla Zygmunta Starego i list Macieja Miechowity do Andrzeja Krzyckiego.