Olejny szkic do obrazu z drugiej połowy XIX wieku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.