Książka wydana w 1842 roku. Znajduje się w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI.