Pocztówka z wierszem wydana w 1905 roku lub później w nieznanym miejscu przez nieznanego drukarza.