Rycina z publikacji "Album biograficzne zasłużonych Polaków wieku XIX t.1", wydanej w Warszawie w 1901 roku.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.