Strona tytułowa dzieła opublikowanego w Krakowie w 1553 roku.