Miedzioryt Gilliama van der Gouwen  z  1684 r.   Rycina z: M. Chwałkowski, Regni Poloniae Jus Publicum, Regiomonti 1684, s. 64.