Miedzioryt niemiecki z 1721 r.  Portret w ramie odbitej z osobnej płyty. Rycina pochodzi  z: Conterfet Kupfferstich..., t. 1, Leipzig 1721, tablica po s. 124.