Ilustracja z dzieła "Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Ioach. Bielskiego syna iego wydana [...]." wydanego w 1597 roku w Krakowie w drukarnii Jakuba Siebeneychera (s. 29).