Fotografia wykonana w listopadzie 1932 roku. Przedstawia stolik Stanisława Wyspiańskiego udekorowany z okazji 25 rocznicy œśmierci artysty.