Cyprian Kami Norwid, studia aktu męskiego (1863 r.)