Cyprian Kamil Norwid, akt zapaśnika (1841-1883 r.)