Cyprian Kamil Norwid "Chrystus między łotrami na krzyżu" (1870 r.)