Cyprian Kamil  Norwid "Chrystus wśród dzieci" (1873 r.)