Cyprian Kamil  Norwid "Chrystus z szat obdarty"  (1841-1883 r.)