Cyprian Kamil Norwid "Dłoń wg Rembrandta" (ok. 1860 r.)