Cyprian Kamil Norwid "Drzewko o rozłożystych konarach" (1841-1883 r.)