Cyprian Kamil Norwid, dwie głowy dzików (1841-1883  r.)