Cyprian Kamil Norwid "Dwie karykatury" (ok. 1873 r.)