Cyprian Kamil Norwid, dzieci bawiące się piłką (1841-1883  r.)