Cyprian Kamil Norwid, "Główka kobiety z włosami opadającymi na ramiona" (1863 r.)