Cyprian Kamil Norwid "Grupa osób bawiących się piłką" (1841-1883 r.)