Cyprian Kamil Norwid "Jezus Chrystus nauczający" (1841-1883 r.)