Cyprian Kamil Norwid, kompozycja alegoryczna (po 1878 r.)