Cyprian Kamil  Norwid, kompozycja: zwarta grupa postaci w ruchu, złączonych wspólną zabawą (1841-1883 r.)