Cyprian Kamil Norwid "Księga, studium kolorystyczne" (1880 r.)