Cyprian Kamil  Norwid "Kupowanie laurów" (1869 r.)