Cyprian Kamil  Norwid, listy i wiersze  (rękopis, fragment)