Cyprian Kamil Norwid "Mądrość - filozofia - wiedza (noty co do Greków)" (rękopis, 1847-1851 r.)