Cyprian Kamil Norwid "Małpa człekokształtna" (1841-1883 r.)