Cyprian Kamil Norwid "Opowieść w ilustracji, część 2" (ok. 1880 r.)